Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Unia

ARS System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Ars System sp. z o.o. sp. k. poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania produktowego w zakresie kapsuły floatingowej wyposażonej w innowacyjny system uzdatniania wody, innowacyjny system sterowania oraz w dedykowaną kompozycję muzyczną potęgującą deprywację sensoryczną.”

Cel: wdrożenie innowacyjnych na skalę kraju kapsuł floatingowych wyposażonych w nowatorski system uzdatniania wody oraz system sterowania, a także w dedykowaną kompozycję muzyczną potęgującą deprywację.
Opis przedsięwzięcia:
Nowe produkty stanowią odpowiedź na zidentyfikowane problemy zgłaszane przez rynek. Producenci dostępnych na rynku kapsuł borykają się z problemem ewentualnego zarażenia klientów bakteriami. Zdiagnozowano brak rozwiązania umożliwiającego całkowite spuszczenie wody z kapsuły celem jej dezynfekcji. W niektórych kapsułach brak jest systemu audio, a jedynie jedna z dostępnych w sprzedaży posiada ścieżki dźwiękowe, które z wprowadzeniem w stan głębokiego relaksu mają niewiele wspólnego. Nie są stosowane także automatyczne systemy sterowania, co z punktu widzenia obsługi oraz serwisu jest dla administratorów obiektów bardzo uciążliwe. W wyniku realizacji projektu rozwiązany zostanie problem wentylacji w kapsule floatingowej, zastosowane zostanie sterowanie umożliwiające użytkownikowi z wnętrza kapsuły zmianę parametrów oświetlenia oraz dźwięku, a także zastosowany zostanie innowacyjny system sterowania parametrami wody z możliwością zdalnego ich podglądu. Nagrane zostaną specjalne ścieżki dźwiękowe potęgujące deprywację sensoryczną. Zainstaluje się także nowoczesne uzdatnianie wody oparte na złożu szklanym co w znacznym stopniu ograniczy zużycie wody do płukania filtra.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup:
zestawu matryc do produkcji kapsuł floatingowych,
oprogramowania sterującego uzdatnianiem wody z możliwościami: sterowania kapsułą z jej środka, automatycznego wypompowania solanki i zalania solanką kapsuły oraz sterowania nagłośnienia z wyborem ścieżki dźwiękowej,
kompozycji muzycznej dedykowanej do urządzeń floatingowych, umożliwiającej terapię dźwiękiem oraz zwielokratniającej deprywację sensoryczną.

Call Now Button