Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Dlaczego my

Dbałość o szczegóły, zaangażowanie, profesjonalizm, niespotykane w branży podejście do klienta...

1. Darmowy pakiet startowy

Wszyscy nasi klienci otrzymują na start wiele gratisów choćby takich jak sól do pierwszego zasolenia, trzydniowe wsparcia naszych fizjoterapeutów w pierwszych dniach pracy Twojego ośrodka, darmowy zestaw chemii do uzdatniania wody, wsparcie techniczne w trakcie całego okresu gwarancyjnego jak i wsparcie serwisowe po jego wygaśnięciu. Dodatkowo specjalnie dla naszych klientów dodajemy wiele innych gratisów.

2. Dwuosobowa kapsuła, dwuosobowy basen

Nasi klienci mają do wyboru dwa bardzo przestrzenne urządzenia – dwuosobowa kabina floatingowa, dwuosobowy basen floatingowy. Ich wymiary pozwalają na korzystanie w parach z dobrodziejstw jakie niesie floating. Usługa ta cieszy się ogromnym powodzeniem w ośrodkach, w których dotychczas instalowaliśmy nasze produkty. Nasza kapsuła o wymiarach długość 2,8m, szerokość 1,8 m jest obecnie największą kapsułą dostępną na rynku.

3. Sól Epsom

W naszych kapsułach używamy tylko i wyłącznie najwyższej jakości soli EPSOM o parametrach soli laboratoryjnej czyli o czystości powyżej 99,5 %. Ze względów wysokich kosztów soli laboratoryjnej nie we wszystkich kapsułach dostępnych na rynku znajdziesz sól jakości laboratoryjnej.

4. Sterowanie z wnętrza naszych urządzeń

Z wnętrza naszej kapsuły bądź basenu floatingowego jesteś w stanie sterować wszystkimi podstawowymi jej parametrami. Możesz włączyć lub wyłączyć muzykę relaksacyjną. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom natężenia dźwięku. Oświetlenie możesz włączyć lub wyłączyć jak i też zmienić jego intensywność oraz barwę. W przypadku gdyby była konieczność przywołania personelu to nasze urządzenia wyposażone są również w sygnalizację alarmową.

5. Sterowanie z pomieszczenia technicznego

Każde z naszych urządzeń wyposażone jest również w bardzo nowoczesny oraz unikatowy system sterowania. Za pomocą wielofunkcyjnego panelu strownicznego może ustawić takie parametry jak:
– temperatura wody na grzałce
– temperatura wody w kapsule
– czas oraz dawka dezynfektanta
– czas sesji floatingowej
– rodzaj muzyki relaksacyjnej oraz komunikat na zakończenie sesji
– sterowanie przepompowywaniem pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a urządzeniem floatingowym.

6. System uzdatniania wody

Biorąc pod uwagę, że w kapsule lub basenie floatingowym jest zaledwie 1,2 m2 wody bezwzględnym oraz koniecznym jest zastosowanie profesjonalnego systemu uzdatniania wody. Tłumaczenie, firm konkurencyjnych, że solance nie rozwijają się żadne bakterie nie jest prawdą. Sprawdź – dostępne publikacje w internecie. Nasze rozwiązania systemu oczyszczania wody oparte są na filtracji za pomocą filtra ze dnem dyszowym wypełnionym aktywowanym złożem szklanym DAISY. Uzdatnianie wody odbywa się za pomocą aktywnego tlenu, lampy UV oraz korektora pH. Taki system pozwala, aby wielokrotnie używać tej samej wody bez konieczności jej wymiany. UWAGA !!! jako jedyni na rynku zastosowaliśmy system automatycznego spuszczania solanki do zbiornika przelewowego tak, aby po każdej sesji obsługa miała możliwość zdezynfekowania wnętrza urządzenia floatingowego. W tym samym czasie odbywa się wspomniana wcześniej filtracja pomiędzy zbiornikiem przelewowym a filtrem. Nasze urządzenia wyposażone są w dwa układy podgrzewania wody. Jeden działa w trakcie sesji floatingowej, drugi w trakcie filtracji i ile występuje konieczność dogrzania.

7. Projektowanie

Chcesz, aby zaprojektować Ci cały Twój ośrodek? Część Twojej strefy SPA? Żaden problem. Wykonujemy kompleksowo strefy wellness&SPA od projektowania po wykonawstwo. Wykonujemy również projekty wytycznych branżowych nie zbędnych do przyłączenia naszych urządzeń. Zajmujemy projektowaniem zarówno architektonicznym jak i też konstrukcyjnym. Zlecając nam projekt na pewno trafisz dobre ręce.

8. Doradztwo oraz finansowanie

Jeśli masz taką potrzebę to nasza firma udzieli Ci nieodpłatnie wsparcia w zdobyciu finansowania dla Twojej inwestycji. Pomagamy w zdobyciu: kredytów inwestycyjnych, leasingów, dofinansowania z RPO lub PARP.
Zajmujemy się również pełnym doradztwem w zakresie analizy potencjału rynku. Określamy klienta bazowego (tego, który ma zabezpieczyć ekonomikę i rentowność przedsięwzięcia) dla obiektu oraz klienta alternatywnego (tego, który ma dobezpieczyć ekonomikę i rentowność przedsięwzięcia) z uwzględnieniem komunikacji marketingowej stosowanej wobec tych klientów. Opracowujemy autorskie, zindywidualizowane koncepcje usługowo-marketingowej dla danej działalności ze wskazaniem głównych filarów atrakcyjności usługowej oraz unikalności rynkowej oferty. Przygotowujemy wytyczne w zakresie doboru wyposażenia oraz partnerstw programowych (marki kosmetyczne i terapeutyczne). Przygotowujemy wytyczne w zakresie koncepcji marketingu, a w szczególności: studium marki słownej wraz z uwzględnieniem indywidualności programowej i innowacyjności oraz charakterystyką marki, wytycznymi kierunkowymi do strategii i taktyki marketingowej oraz polityki cenowej i urynkowienia oferty. Opracowujemy prognozy przychodowo-sprzedażowe i Operacyjnego Zysku Brutto (GOP – zysk brutto/EBIDTA) dla danej działalności zawierające kalkulacje sprzedaży według wszystkich źródeł sprzedaży, zestawienie kosztów operacyjnych (bez amortyzacji), obliczenia w zakresie prognozy wyniku GOP – zysku operacyjnego brutto na 5 lat. Przygotowanie założeń kosztowych uwzględniających etapowanie inwestycji.

Udzielamy doradztwa związanego z przygotowaniem projektu w zakresie analizy inwestycji uwzględniającej kierunki i potrzeby inwestycyjne pod kątem możliwego
do pozyskania dofinansowania dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Opracowujemy wnioski aplikacyjne dla projektu w ramach Regionalnego Programu na lata 2014-2020 oraz koordynujemy proces kompletowania niezbędnych załączników do wniosku. Monitorujemy projekt na etapie oceny formalnej i merytorycznej, korekty wszelkich poprawek wynikających z konieczności ich uwzględnienia, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej w tym zakresie. Podejmujemy wszelkie niezbędne czynności w celu prawidłowego i ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym podejmujemy wszelkie niezbędne działania zgodne z wymogami unijnymi oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej i/lub Wdrażającej.

Call Now Button